SONY系列手機規格及超低價格總覽|傑昇通信~挑戰手機市場最低價

SEARCH

手機搜尋

關鍵字
產品品牌
價格區間
螢幕尺寸
價格總覽

SONY

SONY 型號原廠建議售價網購優惠價門市破盤價

Sony Xperia 5 III 5G (8G/256G) 未上市

Sony Xperia 5 III 5G (8G/256G) 未上市
Sony Xperia 5 III 5G (8G/256G) 未上市$29,990$29,990   $29,990  規格說明

Sony Xperia 1 III 5G (12G/256G) 登錄送原廠好禮

Sony Xperia 1 III 5G (12G/256G) 登錄送原廠好禮
Sony Xperia 1 III 5G (12G/256G) 登錄送原廠好禮$36,990$36,990   $36,990  規格說明

Sony Xperia 1 III 5G (12G/512G) 未上市

Sony Xperia 1 III 5G (12G/512G) 未上市
Sony Xperia 1 III 5G (12G/512G) 未上市$39,990$39,990   $39,990  規格說明

Sony Xperia 10 III 5G (6G/128G)

Sony Xperia 10 III 5G (6G/128G)
Sony Xperia 10 III 5G (6G/128G)$12,990$11,742   $11,290  規格說明

SONY Xperia 1 II 5G (8G/256G)

SONY Xperia 1 II 5G (8G/256G)
SONY Xperia 1 II 5G (8G/256G)$35,990$22,350   $21,490  規格說明

SONY Xperia 5 II 5G (8G/256G)

SONY Xperia 5 II 5G (8G/256G)
SONY Xperia 5 II 5G (8G/256G)$26,990$21,726   $20,890  規格說明
已下市 展開 收回
已下市
SONY Xperia 1 (6G/128G)
SONY Xperia 5 (6G/128G)
SONY Xperia 10 II (4G/128G)
0 購物清單
瀏覽紀錄
回上層

HISTORY瀏覽紀錄

SEARCH手機搜尋

  • 關鍵字
  • 熱門搜尋
  • 產品品牌
  • 價格區間
  • 螢幕尺寸

CART LIST購物清單